CENNIK USŁUG STADION MIEJSKI im. Inowrocławskich Olimpijczków, Stadion Miejski nr 2 przy ul. Or łowskiej, Stadion Miejski nr 3 przy ul. Daniela Rakowicza

1. Mieszkańcy Miasta mają prawo do otwartego, nieodpłatnego wstępu na stadiony   w celach rekreacyjnych.
       
2. Opłata za wynajem obiektów:    
1) na cele sportowe   275,00 zł/godz
2) na inne cele   550,00 zł/godz
       
3. Opłata za wynajem sali konferencyjnej   55,00 zł/godz
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 241/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.