SKATE PARK

ul. Świętokrzyska – Zapadłe - Stanisława Staszica

tel. 52 35 55 377