CENNIK USŁUG HALA SPORTOWA

1.

Ceny na usługi Hali Sportowej:

1) dla świadczeniobiorców wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2
zarządzenia korzystających z sal i poza harmonogramem ustalonym przez Dyrektora;
  50,00 zł/ godz.,
2) dla publicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli korzystających z sali zgodnie z harmonogramem   50,00 zł/godz.,
3)

dla publicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli

  70,00 zł/godz. 
4) dla pozostałych świadczeniobiorców   100,00 zł,
5) dla świadczeniobiorców na imprezy komercyjne o charakterze sportowo-rekreacyjnym   600,00 zł
6) dla świadczeniobiorców na pozostałe imprezy komercyjne   2.000,00 zł
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 241/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.