CENNIK USŁUG INOWROCŁAWSKA TERMA*

1.

Usługi basenowe:

1) bilet normalny    
a) za 1 godzinę   23,00 zł
  − za każdą minutę powyżej 1 godziny   0,38 zł
b) za 2 godziny   38,00 zł
  − za każdą minutę powyżej 2 godzin   0,32 zł
       
2) bilet ulgowy :    
a) za 1 godzinę   16,00 zł
  − za każdą minutę powyżej 1 godziny   0,27 zł
b) za 2 godziny   26,00 zł
  − za każdą minutę powyżej 2 godzin   0,22 zł
       
3) bilet kuracjusza:    
a) w dni od poniedziałku do soboty za 1 godz.   17,00 zł
 b) za każdą minutę powyżej 1 godziny   0,28 zł
       
4) grupa zorganizowana    
a) od 11 osób do 20 osób, w tym opiekun    80% biletu ulgowego/osoba za 1 godz.
b) od 21 osób do 30 osób, w tym opiekun    70% biletu ulgowego/osoba za 1 godz.
c) od 31 osób do 40 osób, w tym opiekun    65% biletu ulgowego/osoba za 1 godz.
       
2. Karnety :    
1) karnet o wartości 85.00 zł   80,00 zł
2) karnet o wartości 170.00 zł   162,00 zł
3) karnet o wartości 255,00 zł   242,00 zł
4) karnet o wartości 340,00 zł   306,00 zł
5) karnet o wartości 425,00 zł   383,00 zł
6) karnet o wartości 510,00 zł   459,00 zł
7) karnet o wartości 595,00 zł   536,00 z
       
3. Opłaty:    
1)

jednorazowa opłata za zakup karty abonamentowej

  6,50 zł
       
4. Wprowadza się naliczanie minutowe (wg faktycznie wykorzystanych minut),
które obowiązuje każdego dnia, w przypadku zakupu biletu jednorazowego w ostatniej godzinie otwarcia obiektu.
   
       
5.

Wypożyczenie roweru:

   
a)

pierwsza godzina

  6,50 zł
b)

każda kolejna rozpoczęta godzina

  4,00 zł
c) wypożyczenie na całą dobę (24 godziny)   50,00 zł
d) kaucja zwrotna   65,00 zł/rower
       
6. Aqua Aerobik:    
1) bilet jednorazowy    32,00 zł*
2) karnet obejmujący 8 zajęć    200,00 zł*
  *cena obejmuje bilet wstępu oraz koszt przeprowadzenia zajęć.    

 

Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 241/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

1)
a)
b)
c)