BOISKO BOCZNE

Stadionu Miejskiego im, Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Józefa Krzymińskiego 4b

tel. (52) 353 91 70