CENNIK USŁUG KRYTA PŁYWALNIA DELFIN

   
1.

Usługi basenowe:

1) bilet normalny za 60 min   17,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,28 zł
2) bilet ulgowy za 60 min   13,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,22 zł
3) bilet - w dni nauki szkolnej    
  za 60 min w godzinach 8.00 – 15.00   50 % ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50 % ceny biletu
4) bilet weekendowy    
  (w piątek od godziny 16.00 do 20.00 i w sobotę)   70 % ceny biletu
5) korzystanie z niecki basenu na wyłączność (godzina lub wielokrotność godziny)    
a) pozostałe szkoły niebędące jednostkami organizacyjnymi Miasta Inowrocław   423,00 zł/godz.
b) pozostali klienci   530,00 zł/godz.
6) nauka pływania I stopnia (dla dzieci i dorosłych)   360,00 zł/20 godz
7) dla grup zorganizowanych ( powyżej 10 osób) dorosłych wraz z opiekunami
przebywającymi w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej ośrodkach
wsparcia funkcjonujących na terenie Miasta Inowrocławia
  1 % ceny biletu.
       
 2. Karnety:    
1) karnet o wartości      85.00 zł   80,00 zł
2) karnet o wartości    170.00 zł   162,00 zł
3) karnet o wartości    255,00 zł   242,00 zł
4) karnet o wartości    340,00 zł   306,00 zł
5) karnet o wartości    425,00 zł   383,00 zł
6) karnet o wartości    510,00 zł   459,00 zł
7) karnet o wartości    595,00 zł   536,00 z
       
3. Sala gimnastyczna:    
  klienci indywidualni   60,00 zł/godz.
       
4. Pozostałe usługi:    
1) bilet instruktorski   25,00 zł/1 godz.
       
5. Opłaty:    
1)

jednorazowa opłata za zakup karty abonamentowej

  6,50 zł
       
6. Wielobój:    
1) karnet obejmujący 4 wejścia   77,00 zł *
2) karnet obejmujący 8 wejść   154,00 zł*
   *cena obejmuje bilet wstępu oraz koszt przeprowadzenia zajęć.    
       
7. Bezpłatne korzystanie w okresie wakacji letnich i zimowych (od poniedziałku do piątku)    
1) półkolonie miejskie (szkolne) z Miasta w godzinach 10.00 - 11.00    
2) wakacyjna nauka pływania* w godzinach 12.00 - 13.00    
3) dzieci i młodzież indywidualnie z terenu Miasta Inowrocławia w godzinach 13.00 - 15.00    
  * dotyczy osób wcześniej zapisanych    
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 241/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.


 

1)
a)
b)
c)