CENNIK USŁUG GIEŁDA - BAZAR

1. Opłata za korzystanie z oznakowanego miejsca na stanowisko handlowe:    
1) miesięczna, po zawarciu umowy ustalana w oparciu
o § 6 Regulaminu korzystania z targowiska "Giełda - Bazar" w Inowrocławiu:
   
a) opłata za stanowisko handlowe z lady "namiot",   108,00zł
b) opłata za stanowisko handlowe z samochodu osobowego,   135,00zł
c) opłata za stanowisko handlowe z samochodu dostawczego,   162,00zł
       
2. jednodniowa z osobami, z którymi nie zastały zawarte umowy ustalana w oparciu
o § 6 Regulaminu korzystania z targowiska "Giełda - Bazar" w Inowrocławiu:
   
a) opłata za stanowisko handlowe z lady "namiot",   54,00 zł
b) opłata za stanowisko handlowe z samochodu osobowego,   81,00 zł
c) opłata za stanowisko handlowe z samochodu dostawczego,   108,00zł
       
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 241/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.