STADION MIEJSKI III

przy ul. Rakowicza 93

tel. (52) 35 55 368