Boisko boczne Stadionu Miejskiego III przy ul. Daniela Rakowicza 93.

tel. 52 35 – 55 - 368