Boisko boczne Stadionu Miejskiego II przy ul. Orłowskiej 48

tel. 52 35 – 55 - 369