CENNIK USŁUG HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

1.

Ceny na usługi Hali WIdowiskowo - Sportowej:

   
1) Duża sala:    
a) dla świadczeniobiorców wymienionych w  pkt. 1 i 2 korzystających z sali poza harmonogramem   70,00 zł/godz.
b) dla publicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli korzystających z sali zgodnie z harmonogramem   70,00 zł/godz.,
c) dla publicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych i  niepublicznych przedszkoli   110,00 zł/godz
d) dla pozostałych świadczeniobiorców   200,00 zł/godz
e) dla świadczeniobiorców na imprezy komercyjne o charakterze sportowo-rekreacyjnym   1.200,00 zł
f) dla świadczeniobiorców na pozostałe imprezy komercyjne   5.000,00 zł
       
2) Mała sala:    
 a) dla świadczeniobiorców wymienionych  w  pkt. 1 i 2 korzystających poza harmonogramem   50,00 zł/godz.,
 b) dla publicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli korzystających z sali zgodnie z harmonogramem   50,00 zł/godz.
 c) dla publicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych i  niepublicznych przedszkoli   70,00 zł/godz
 d) dla pozostałych świadczeniobiorców   100,00 zł/godz
 e) dla świadczeniobiorców na imprezy komercyjne o charakterze sportowo-rekreacyjnym   600,00 zł.
 f) dla świadczeniobiorców na pozostałe imprezy komercyjne   2.000,00 zł.
g) korzystanie ze stołu do tenisa stołowego przez 1 godzinę   8,00 zł
h) korzystanie ze stołu do tenisa stołowego przez 1 godzinę (bilet ulgowy)   5,00 zł
       
3) sala konferencyjna – korzystanie przez świadczeniobiorcę przez 1 godzinę    100,00 zł
4) pokój instruktorsko-sędziowski - korzystanie przez świadczeniobiorcę przez 1 godzinę    50,00 zł
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 241/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.