PLANOWANY REMONT STADIONU MIEJSKIEGO I

 

 

                              

  (plan zagospodarowania terenu)         (wizualizacja trybuny głównej)

 

Inwestycja przewiduje modernizację i przebudowę trybun ziemnych wraz z przesunięciem trybun w kierunku południowym oraz wyposażenie ich w krzesełka plastikowe dla widzów. Wykonanie nowej areny głównej składającej się z boiska do piłki nożnej z murawą i całością podbudowy, wyposażoną w drenaż odwadniający oraz instalację zraszającą. Stadion lekkoatletyczny wyposażony zostanie w urządzenia specjalistyczne w oparciu o powierzchnię poliuretanową (bieżnia lekkoatletyczna 8-torowa, skocznie i rzutnia). Arena sportowa zostanie oddzielona od widowni specjalistycznym ogrodzeniem wymaganym przez przepisy obowiązujące przy organizacji widowisk sportowych.
Planowany termin inwestycji: 2009 r.- 2011 r.

Szczegółowy zakres rzeczowy:

 • trybuna główna
 • trybuny ziemne
 • ogrodzenie płyty boiska,
 • bieżnia poliuretanowa i płyta boiska
 • odwodnienie liniowe, drenaż i nawodnienie płyty boiska,
 • oświetlenie terenu stadionu,
 • nagłośnienie,
 • zieleń,
 • elementy wyposażenia: stadionu piłkarskiego i stadionu lekkoatletycznego.

Etapy realizacji Projektu

1.
Rozbiórka starej płyty boiska
2.
Rozbiórka trybun ziemnych
3.
Roboty ziemne
4.
Częściowe wykonanie konstrukcji trybuny głównej
5.
Odwodnienie liniowe
6.
Drenaż
7.
Wykonanie i nawodnienie płyty boiska
8.
Wykonanie bieżni poliuretanowej
9.
Stan surowy zamknięty trybuny głównej
10.
Wykonanie trybun ziemnych
11.
Roboty wykończeniowe trybuny głównej
12.
Ogrodzenie płyty boiska
13.
Wykonanie oświetlenia i nagłośnienia
14.
Wyposażenie trybuny głównej
15.
Wyposażenie stadionu piłkarskiego i lekkoatletycznego
16.
Zieleń
17.
Planowany termin rzeczowego zakończenia inwestycji

W obiekcie zaprojektowano dodatkowo elementy Stadionu Miejskiego, które nie były objęte projektem podstawowym:

 • ogrodzenie zewnętrzne stadionu łącznie z czterema kasami, bramą główną i wyjściami ewakuacyjnymi,

 • chodniki i alejki wewnętrzne,

 • bieżnia treningowa z poliuretanu składająca się z dwóch torów długości 60mb, zakończona skocznią do skoku w dal,

 • rzutnia treningowa,

 • żelbetowy mur oporowy za trybuną główną,

 • system kontroli wejść dla widzów oraz monitoring całego obiektu 

 

  (Wizualizacja wejścia głównego)