OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW NA KORTY TENISOWE

1. Sprzedaż kart abonamentowych zwanych dalej Karnetami odbywa się w budynku administracyjnym Kortów Tenisowych przy ul. Przy Stawku 1 do dnia 31 maja 2020 r.
2. Karnet ma charakter imienny i może być używany tylko przez jego właściciela. Uprawnienia wynikające z karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Karnet zostaje unieważniony bez zwrotu pieniędzy
3. Rezerwacji kortów dokonuje się w budynku administracyjnym Kortów Tenisowych przy ul. Przy Stawku 1, tel. 52 355 53 78 lub e-mail. korty [AT] osir [DOT] inowroclaw [DOT] pl
4. Opłata za godzinę korzystania z kortu obejmuje wejście na kort, efektywny czas gry, uporządkowanie kortu przez grającego po skończonej grze i zejście z niego.
5. Na podstawie jednego Karnetu na jednym korcie może przebywać do 4 osób.
6. Cena Karnetu nie obejmuje korzystania ze sztucznego oświetlenia.
7. Karnet jest ważny od momentu zakupu do końca sezonu sportowego, który zależny jest od warunków atmosferycznych.
8. Karnety nie obowiązują osób fizycznych prowadzących komercyjne zajęcia sportowe.
9. Karnet nie upoważnia do korzystania z kortów poza kolejnością.
10. Możliwość skorzystania przez klienta w danym czasie z usług kortów, jest uzależnione od ilości klientów korzystających w tym czasie z kortów.
11. Każdego klienta korzystającego z usług na podstawie Karnetu, obowiązuje Regulamin Kortów.