OSiR Cennik Usług

SPRAWDŹ PROMOCYJNY CENNIK NA WAKACJE!

CENNIK USŁUG KRYTA PŁYWALNIA DELFIN

   
 

Usługi basenowe:

1) bilet normalny za 60 min   9,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,15 zł
2) bilet ulgowy za 60 min   7,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,12 zł
3) bilet - ranne pływanie w dni powszednie od poniedziałku do piątku    
  za 60 min w godzinach 6.00 – 8.00   50 % ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50 % ceny biletu
4) bilet - ranne pływanie w dni nauki szkolnej    
  za 60 min w godzinach 8.00 – 15.00   50 % ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50 % ceny biletu
5) bilet wieczorny    
  w godzinach 21.00 - 21.45   70 % ceny biletu
6) korzystanie z niecki basenu na wyłączność (godzina lub wielokrotność godziny)    
a) pozostałe szkoły niebędące jednostkami organizacyjnymi miasta Inowrocław   180,00 zł/godz.
b) pozostali klienci   250,00 zł/godz.
7) nauka pływania:    
a) I stopnia (dla dzieci i dorosłych) *   200,00 zł/20 godz
b) II stopnia (dla dzieci i dorosłych)   250,00 zł/8 godz.
* osoby kończące kurs I stopnia otrzymują nieodpłatnie 1 godzinę pobytu na basenie, którą należy wykorzystać w ciągu 30 dni.
       
  Karnety:    
1) karnet o wartości      50.00 zł   45,00 zł
2) karnet o wartości    100.00 zł   90,00 zł
3) karnet o wartości    150,00 zł   135,00 zł
4) karnet o wartości    200,00 zł   170,00 zł
5) karnet o wartości    300,00 zł   255,00 zł
6) karnet o wartości    400,00 zł   340,00 zł
7) karnet o wartości    500,00 zł   400,00 z
8) karnet o wartości    720,00 zł   576,00 zł
9) karnet o wartości 1.080,00 zł   864,00 zł
10) karnet o wartości 1.500,00 zł   1.050,00 zł
       
1. Sala gimnastyczna:    
  klienci indywidualni   45,00 zł/godz.
       
2. Pozostałe usługi:    
1) sauna*:    
a) za każdą minutę korzystania   0,35 zł
  *minimalną opłatę za korzystania z sauny ustala się na 3.50 zł, t.: 10 minut    
2) bilet instruktorski *   15,00 zł/1 godz.
*sprzedawany osobie spełniającej warunki określone przez Dyrektora OSiR."
       
3. Opłaty:    
1)

jednorazowa opłata za zakup karty abonamentowej

  5,00 zł
       
4. Wielobój:    
1) Cennik:    
a) karnet obejmujący 4 wejścia   50,00 zł *
b) karnet obejmujący 8 wejść   100,00 zł*
   *cena obejmuje bilet wstępu oraz koszt przeprowadzenia zajęć.    
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia  1 maja  2019 r.
Podstawa prawna:Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 113/2019 z dnia  24 kwietnia 2019 r.

 

1)
a)
b)
c)
CPOP