OSiR Cennik Usług

CENNIK USŁUG INOWROCŁAWSKA TERMA*

1.

Usługi basenowe:

1) bilet normalny    
a) w dni powszednie za 1 godz.   15,00 zł
  za każdą minutę powyżej 1 godz.   0,25 zł
b) w dni powszednie za 2 godz.   26,00 zł
  za każdą minutę powyżej 2 godzin   0,22 zł
c) w soboty, niedziele i święta za 1 godz.   17,00 zł
  za każdą minutę powyżej 1 godziny   0,28 zł
d) w soboty, niedziele i święta za 2 godz.   30,00 zł
  za każdą minutę powyżej 2 godzin   0,25 zł
2) bilet ulgowy :    
a) w dni powszednie za 1 godz.   10,00 zł
  za każdą minutę powyżej 1 godz.   0,17 zł
b) w dni powszednie za 2 godz.   17,00 zł
  za każdą minutę powyżej 2 godzin   0,14 zł
c) w soboty, niedziele i święta za 1 godz.   12,00 zł
  za każdą minutę powyżej 1 godziny   0,20 zł
d) w soboty, niedziele i święta za 2 godz.   20,00 zł
  za każdą minutę powyżej 2 godzin   0,17 zł
3) bilet kuracjusza:    
a) w dni od poniedziałku do soboty za 1 godz.   8,00 zł
  za każdą minutę powyżej 1 godziny   0,14 zł
       
2. Karnety :    
1) karnet o wartości 50.00 zł   45,00 zł
2) karnet o wartości 100.00 zł   90,00 zł
3) karnet o wartości 150,00 zł   135,00 zł
4) karnet o wartości 200,00 zł   170,00 zł
5) karnet o wartości 300,00 zł   255,00 zł
6) karnet o wartości 400,00 zł   340,00 zł
7) karnet o wartości 500,00 zł   400,00 z
8) karnet o wartości 720,00 zł   576,00 zł
9) karnet o wartości 1.080,00 zł   864,00 zł
10) karnet o wartości 1.500,00 zł   1.050,00 zł
       
3. Opłaty:    
1)

jednorazowa opłata za zakup karty abonamentowej

  5,00 zł
       
4. Wprowadza się naliczanie minutowe (wg faktycznie wykorzystanych minut), które obowiązuje każdego dnia, w przypadku zakupu biletu jednorazowego w ostatniej godzinie otwarcia obiektu.    
       
5.

Wypożyczenie roweru:

   
a)

pierwsza godzina

  5,00 zł
b)

każda kolejna rozpoczęta godzina

  3,00 zł
c) wypożyczenie na całą dobę (24 godziny)   40,00 zł
d) kaucja zwrotna   50,00 zł/rower
       
6. Aqua Aerobik:    
1) bilet jednorazowy    20,00 zł*
2) karnet obejmujący 8 zajęć    120,00 zł*
  *cena obejmuje bilet wstępu oraz koszt przeprowadzenia zajęć.    

 
 Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia  1 maja  2019 r.
Podstawa prawna:Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 113/2019 z dnia  24 kwietnia 2019 r.

 

1)
a)
b)
c)
CPOP