Bezpłatny kurs organizują Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, Wojewódzkie Kolegium Sędziów Kujawsko – Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz jego Delegatura w Inowrocławiu.

Zdobycie uprawnień sędziowskich umożliwi w przyszłości m.in. pracę przy obsłudze licznych imprez lekkoatletycznych odbywających się na Stadionie im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego 2.
Koszty szkolenia pokryje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. Na kurs sędziego lekkiej atletyki zgłaszać mogą się osoby w wieku od 16 do 55 lat, posiadające dobry stan zdrowia.
Zapisy prowadzi i szczegółowych informacji udziela Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez OSiR, pokój 221 (II piętro), tel. (52) 355-53-55, e-mail: .