Informujemy, że od dnia 14 września 2014 r. wjazd na teren Targowiska Giełdy-Bazar odbywał się będzie tylko wyznaczonymi miejscami tj. od strony ul. Krzymińskiego i Kleeberga. Podstawą wjazdu do godz. 9.00będzie okazanie karnetu z adnotacją o opłaceniu rezerwacji.

Ponadto informujemy, że przygotowywana jest zmiana cennika opłaty za dzienną obsługę stanowisk handlowych dla osób nieposiadających karnetów.