W dniu 14 sierpnia 2014 r. zakończyła się zorganizowana, po raz kolejny w ramach Wakacji z OSiR, Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieży.

W zajęciach uczestniczyło 15 dzieci, które były podzielone na dwie kategorie wiekowe - do 10 lat oraz powyżej 10 lat. Ostatnie spotkanie zakończyło się egzaminem sprawdzającym umiejętności nabyte podczas szkółki. W młodszej grupie pierwsze miejsce zajęła Nina Kalińska (lat 9), drugie Zuzanna Gorzkiewicz (lat 8), a trzecie Paweł Rzadkowalski (lat 6). Natomiast w starszej najlepsza okazała się Weronika Wilińska (lat 11), tuż przed Anastazją Wesołowską (lat 13). Na trzecim miejscu uplasowała się Daria Marczewska (lat 11).  Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz słodki poczęstunek.