Wraz z początkiem wakacji Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu wprowadził promocje na korzystanie z usług Krytych Pływalni "Wodny Park" i "Delfin", a także sprzętu do tenisa stołowego mieszczącego się na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej przy  al. Niepodległości 4.


W okresie wakacji letnich  tj. od dnia 1 lipca do dnia 30 sierpnia 2013 roku wprowadzone zostały ceny promocyjne, zgodnie z poniższym cennikiem:

 

 1. za usługi basenowe Krytej Pływalni „Wodny Park” w dni powszednie od poniedziałku do piątku klienci zapłacą:
  Uprawnieni do korzystania Czas, w którym uprawniony może korzystać z ceny promocyjnej Cena za usługę
  (za korzystanie z obiektów lub urządzeń za pierwszą godzinę)
  Grupy zorganizowane (półkolonie) będące  jednostkami organizacyjnymi Miasta Inowrocławia w godz. 10:00 - 11:00 bezpłatnie
  Dzieci i młodzież – za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej w godz. 11:00 - 14:00
  ostatnie wejście o godz. 14:00
  4,00 zł
  Pozostałe osoby w  godz. 11:00 - 14:00
  ostatnie wejście o godz. 14:00
  6,00 zł
  Wszyscy korzystający
  z usług basenowych
  w godz. 6:00 – 10:00
  i w godz. 15:00 - 22:00
  wg obowiązującego cennika

  Przypominamy również, że Kryta Pływalnia "Wodny Park" przez pierwszy miesiąc wakacji będzie nieczynna z powodu przerwy technologicznej.
 2. za usługi basenowe Krytej Pływalni „Delfin” w dni powszednie od poniedziałku do piątku klienci zapłacą:
  Uprawnieni do korzystania Czas, w którym uprawniony może korzystać z ceny promocyjnej Cena za usługę
  (za korzystanie z obiektów lub urządzeń za pierwszą godzinę)
  Grupy zorganizowane (półkolonie) będące  jednostkami organizacyjnymi Miasta Inowrocławia w godz. 10:00 - 11:00 bezpłatnie
  Dzieci i młodzież – za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej w godz. 11:00 - 14:00
  ostatnie wejście o godz. 14:00
  3,00 zł
  Pozostałe osoby w  godz. 11:00 - 14:00
  ostatnie wejście o godz. 14:00
  5,00 zł
  Wszyscy korzystający
  z usług basenowych
  w godz. 6:00 – 10:00
  50 % wg obowiązującego cennika
  w godz. 15:00 - 22:00 wg obowiązującego cennika
 3. korzystanie ze sprzętu do tenisa stołowego w Hali Widowiskowo - Sportowej w dni powszednie od poniedziałku do piątku:
  Uprawnieni do korzystania Czas, w którym uprawniony może korzystać z ceny promocyjnej Cena za usługę
  (za korzystanie z obiektów lub urządzeń za pierwszą godzinę)
  Dzieci i młodzież – za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej wraz z jednym opiekunem w godz. 10:00 – 14:00 bezpłatnie
  Dzieci i młodzież – za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej w godz.  8:00 – 10:00
  i w godz. 14:00 - 22:00
  50 % wg obowiązującego cennika
  Pozostałe osoby w godz.  8:00 –  22:00 wg obowiązującego cennika


W pozostałym czasie nie objętym niniejszym zarządzeniem obowiązują ceny i opłaty wg całorocznego cennika.
Dzieci i młodzież z Miasta Inowrocławia mogą także korzystać nieodpłatnie z małej sali Hali Widowiskowo - Sportowej przy al. Niepodległości 4 oraz Hali Sportowej  przy ul. Rakowicza 93 w dni powszednie na zaplanowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu zajęcia sportowo - rekreacyjne wg ustalonego harmonogramu.