Po raz kolejny OSiR Inowrocław ma ofertę dla osób, które chcą nauczyć się pływać lub też doskonalić już nabyte umiejętności. Pływanie to bowiem dyscyplina sportu, która jest pomocna w leczeniu schorzeń kręgosłupa, chorób dróg oddechowych, nadciśnienia oraz wielu innych dolegliwości. Szczególnie poleca się ją młodzieży z wadami postawy i astmą oskrzelową. Ciało ludzkie odnosi w wodzie same korzyści - odpręża się, rozluźnia. Harmonijnie pracują wszystkie partie mięśni, a ryzyko kontuzji jest minimalne.
Z tej propozycji mogą skorzystać zarówno dzieci jak i dorośli. W zależności od ilości zgłoszeń ustalone zostaną terminy odbywania się zajęć oraz obiekt, na terenie którego będą one realizowane. Rozpoczęcie nauki nastąpi po zebraniu grupy minimum 10-osobowej. Miesięczny koszt zajęć wynosić będzie 150 zł dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, natomiast dla dorosłych będzie to kwota 200 zł. Zajęcia składać się będą z cyklu spotkań o częstotliwości 10 razy w miesiącu po 1,5 godziny. Od dnia 13 sierpnia 2012 roku przyjmowane będą zapisy w obiektach Krytych Pływalni:

  • „Delfin” przy ul. Wierzbińskiego 9, tel. (52) 35 55 377,
  • „Wodny Park” przy ul. Toruńskiej 46-48, tel. (52) 35 55 376.