Już w kwietniu rozpocznie się sezon lekkoatletyczny na stadionie im. Inowrocławskich Olimpijczyków w Inowrocławiu. Obiekt ten będzie miejscem rozgrywania wielu zawodów lekkoatletycznych.

Do obsługi poszczególnych konkurencji potrzebni będą odpowiednio przeszkoleni sędziowie. Dlatego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz Kujawsko – Pomorski Związek Lekkiej Atletyki zorganizowały bezpłatny kurs dla kandydatów na sędziego tej dyscypliny sportu. Kurs zakończył się w niedzielę 25 marca br. egzaminem, który przeprowadzili przedstawiciele Wojewódzkiego Kolegium Lekkej Atletyki Panowie: Czesław Lubarski, Janusz Weltrowski i Tomasz Baranowski. Test zawierał 30 pytań dotyczących różnych konkurencji lekkoatletycznych i sposobów wypełniania protokołów przeprowadzanych zawodów. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy zdali egzamin i będą w przyszłości sędziować zawody lekkoatletyczne.