Informujemy o możliwości zakupu drewna opałowego, które zostało pozyskane w wyniku wycinki drzew na terenach administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.

Drewno opałowe sprzedawane jest w cenie 130,00 zł brutto/za 1 m3 . Zamówienia prosimy składać pisemnie do dnia 20 marca br. na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, al. Niepodległości 4, 88 – 100  Inowrocław, a także drogą elektroniczną na e – mail osir [AT] inowroclaw [DOT] info [DOT] pl lub faksem 3555366. Ilość drewna jest ograniczona, decyduje kolejność zamówień.