W związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu zaplanował przerwę technologiczną w działalności Krytej Pływalni „Wodny Park“ od 1 sierpnia do 22 września br. Jednocześnie informujemy że po podobnej przerwie od 1 sierpnia działalność wznawia Kryta Pływalnia „Delfin“.