Informuję, że od  dnia 17  sierpnia br. wznawia działalność Centrum Pomocy Organizacjom Pozarządowym którego zakres zadań obejmuje:

- udostępnienie miejsca spotkań dla członków organizacji pozarządowych według prowadzonego grafiku (są to trzy dni w tygodniu – poniedziałek i środa od godz. 16.00 do 20.00 oraz piątek od godz.11.00 do 15.00)
- zapewnienie dostępu do komputera w tym do internetu (szczególnie serwisu www.ngo.pl)  oraz drukarki,
- zapewnienie możliwości kserowania (w obecności pracownika dyżurującego w Centrum),
- zapewnienie kontaktu telefonicznego z Centrum i dostępu do linii telefaxowej,
- udostępnienie  dwóch tablic informacyjnych.