Z uwagi na trwające prace remontowe na fragmencie ulicy Krzymińskiego, między Halą Widowiskowo – Sportową i Zespołem Szkół Integracyjnych, nie będzie możliwy dojazd  na niedzielną Giełdę – Bazar od strony ww. ulicy. Pojazdy będą mogły dojechać tam od strony ul. Kleeberga oraz przez teren Ośrodka Sportu i Rekreacji z wjazdem obok Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbińskiego 11.