OSiR Cennik Usług

Masaż na łóżku hydrojet Wellsystem w promocji do 30 kwietnia!

CENNIK USŁUG  KRYTA PŁYWALNIA "WODNY PARK"

 

 

 

1.

Usługi basenowe:

1) bilet normalny    
a) za 60 min w dni powszednie   10,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,15 zł
b) za 60 min w soboty i niedziele   11,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,17 zł
2) bilet ulgowy :    
a) za 60 min w dni powszednie   7,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,10 zł
b) za 60 min w soboty i niedziele   8,00
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,12 zł
3) bilet ranne pływanie w dni powszednie od poniedzialku do piątku:    
  za 60 min w godzinach 6.00 – 8.00   50% ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50% ceny biletu
4) bilet ranne pływanie w dni nauki szkolnej    
  za 60 min w godzinach 8.00 – 15.00   50% ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50% ceny biletu
5) bilet wieczorny    
  w godzinach 21.00 - 21.45   50% ceny biletu
6) bilet rodzinny :    
a) w dni powszednie    
  za dwie osoby dorosłe i jedno dziecko za 60 min   17,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,26 zł
  za każde kolejne dziecko za 60 min   4,50 z
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,06 zł
b) w soboty i niedziele    
  za dwie osoby dorosłe i jedno dziecko za 60 min   19,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,29 zł
  za każde kolejne dziecko za 60 min   5,50 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,08 zł
c) w dni powszednie    
  za jedną osobę dorosłą i jedno dziecko za 60 min   12,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,18 zł
  za każde kolejne dziecko za 60 min   4,50 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,06 zł
d) w soboty i niedziele    
  za jedną osobę dorosłą i jedno dziecko za 60 min   14,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,21 zł
  za każde kolejne dziecko za 60 min   5,50 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,08 zł
e) dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci za 180 min   50,00 zł
  za każde kolejne dziecko za 180 min   5,00 zł
7) nauka pływania:    
a) I stopnia (dla dzieci i dorosłych) *   200,00 zł/20 godz.
b) II stopnia (dla dzieci i dorosłych)   250,00 zł/8 godz.
* osoby kończące kurs I stopnia otrzymują nieodpłatnie 1 godzinę pobytu na basenie, którą należy wykorzystać w ciągu 30  dni.
       
2. Karnety na basen:    
1) karnet o wartości 50.00 zł   45,00 zł
2) karnet o wartości 100.00 zł   90,00 zł
3) karnet o wartości 150,00 zł   130,00 zł
4) karnet o wartości 200,00 zł   160,00 zł
5) karnet o wartości 300,00 zł   225,00 zł
6) karnet o wartości 400,00 zł   280,00 zł
7) karnet o wartości 500,00 zł   325,00 z
8) karnet o wartości 720,00 z   510,00 zł
9) karnet o wartości 1.080,00 zł   710,00 zł
10) karnet o wartości 1.500,00 zł   910,00 zł
       
3. Pozostałe usługi:    
1) solarium   1,20 zł/min
  karnet 100 minut   100,00 zł/min
2) sauna:    
a.

bilet za 60 minut

  10,00 zł
 

za każdą minutę powyżej 60 min

  0,35 zł
b.

naliczanie minutowe

  0,35 zł/min
3) wynajem sali konferencyjnej      35,00 zł/godz.
4) bilet instruktorski *   13,00 zł/1 godz.
5) opłata za mechaniczne czyszczenie obuwia   2,00 zł
6) masaż na łóżku hydrojet Wellsystem - 15 minut  

10,00 zł

  masaż na łóżku hydrojet Wellsystem - 30 minut   15,00 zł
  karnet 10 wejść po 15 minut   80,00 zł
  karnet 10 wejść po 30 minut   120,00 zł
*sprzedawany osobie spełniającej warunki określone przez Dyrektora OSiR
       
4. Opłaty:    
1) za zgubienie klucza od szafki wraz chipem   60,00 zł
2) za zagubienie numeru do szatni odzieży wierzchniej   20,00 zł
3) za uszkodzenie zamka lub klucza   25,00 zł
4)

jednorazowa opłata za zakup karty abonamentowej

  5,00 zł
       
 5.  Wypożyczenie roweru:    
 a)  pierwsza godzina   5,00 zł,
 b)  każda kolejna rozpoczęta godzina   3,00 zł,
 c)  wypożyczenie na całą dobę (24 godziny   40,00 zł,
 d)  kaucja zwrotna   50,00 zł/rower.
       
5.1 Opłaty dodatkowe – szczególne:    
a) za całkowite zniszczenie lub niezwrócenie roweru   650,00 zł, wyposażenia – 100 zł,
b) za zgubienie zapięcia lub kluczyka do niego   40,00 zł
c) za uszkodzenie sprzętu - pełen koszt naprawy,   pełen koszt naprawy,
d) użytkowanie roweru niezgodnie z regulaminem   50,00 zł.”
       

Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia  20 lutego  2014 r.

Podstawa prawna:Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 32/2014
z dnia  20 lutego 2014 r.,

 

1)
a)
b)
c)
CPOP