§ 1. W okresie wakacji letnich, wprowadza się ceny, zgodnie z poniższym cennikiem:

 1. za usługi basenowe na Krytej Pływalni „Wodny Park” - w dni powszednie od poniedziałku do piątku:

Uprawnieni do korzystania

Czas, w którym uprawniony może korzystać z ceny promocyjnej

Cena za usługę od 1 osoby (za korzystanie z obiektów lub urządzeń za pierwszą godzinę)

1. Grupy zorganizowane

w godz. 8.00 - 10.00

4,00 zł

2. Półkolonie dla dzieci i młodzieży z miejskich placówek oświatowych

w godz. 10.00 - 11.00

bezpłatnie

3. Dzieci i młodzież – za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej

w godz. 11.00 - 15.00

4,00 zł

4. Pozostałe osoby

w godz. 11.00 - 15.00

5,50 zł

5. Wszyscy korzystający z usług basenowych

w godz. 6.00 – 8.00 i w godz. 15.00 - 22.00

wg obowiązującego

zarządzenia Nr 113/2019

Prezydenta Miasta z 24 kwietnia 2019 r.

 1. za usługi basenowe na Krytej Pływalni „Delfin” - w dni powszednie od poniedziałku do piątku:

Uprawnieni do korzystania

Czas, w którym uprawniony może korzystać z ceny promocyjnej

Cena za usługę od 1 osoby

(za korzystanie z obiektów lub urządzeń za pierwszą godzinę)

1. Grupy zorganizowane

w godz. 8.00 – 10.00

3,50 zł

2. Półkolonie dla dzieci i młodzieży z miejskich placówek oświatowych

w godz. 10.00 - 11.00

bezpłatnie

3. Dzieci i młodzież – za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej

w godz. 11.00 - 15.00

3,50 zł

4. Pozostałe osoby

w godz. 11.00 - 15.00

4,50 zł

5. Wszyscy korzystający z usług basenowych

w godz. 6.00 – 8.00 i w godz. 15.00 - 22.00

wg obowiązującego

zarządzenia Nr 113/2019

Prezydenta Miasta z 24 kwietnia 2019 r.

 1. za usługi basenowe na Basenie Odkrytym, w dni powszednie od poniedziałku do piątku - dla grup zorganizowanych z opiekunem objętych pomocą: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Świetlicy Socjoterapeutycznej Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu oraz Rodzinnych Domów Dziecka w Inowrocławiu – wstęp wolny.

§ 2. W okresie wakacji letnich ustala się sposób ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu i za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń zarządzanych przez tę jednostkę: 1) za korzystanie z małej sali Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4, Hali Sportowej przy ul. Rakowicza 93, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, przez dzieci i młodzież w ramach zaplanowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu zajęć sportowo-rekreacyjnych wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora OSiR – wstęp wolny,

 1. za usługę tenisa stołowego świadczoną przez Halę Widowiskowo-Sportową przy al. Niepodległości 4, w dni powszednie od poniedziałku do piątku:

Uprawnieni do korzystania

Czas, w którym uprawniony może korzystać z ceny promocyjnej

Cena za usługę od 1 osoby

(za korzystanie z obiektów lub urządzeń za pierwszą godzinę)

1. Dzieci i młodzież – za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej wraz z jednym opiekunem

w godz. 8.00 – 15.00

bezpłatnie

2. Dzieci i młodzież – za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej

w godz. 15.00 - 22.00

wg obowiązującego

zarządzenia Nr 113/2019

Prezydenta Miasta z 24 kwietnia 2019 r.

3. Pozostałe osoby

w godz. 8.00 – 22.00

wg obowiązującego

zarządzenia Nr 113/2019

Prezydenta Miasta z 24 kwietnia 2019 r.

 1. za korzystanie z Terenu Rekreacyjnego przy Tężniach, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00 – 15.00, przez dzieci i młodzież, za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej:

  a) z terenu rekreacyjnego z minigolfem:
  - 50% opłaty,
  - za każde następne rozpoczęte 10 min – 10% opłaty,
  b) z terenu rekreacyjnego z minigolfem za pół godziny od osoby – 25% opłaty,
  c) z kręgli:
  - 50% opłaty,
  - za każde następne rozpoczęte 10 min – 10% opłaty,
  d) z kręgli, za pół godziny od osoby – 25% opłaty.

§ 3. W pozostałym zakresie nieobjętym niniejszym zarządzeniem obowiązują ceny i opłaty ustalone zarządzeniem Nr 113/2019 Prezydenta Miasta Inowrocławia z 24 kwietnia 2019 r., w sprawie określenia wysokości cen i opłat lub sposobu ich ustalania za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu i za korzystanie z obiektów i urządzeń zarządzanych przez tę jednostkę, zmienionym zarządzeniem nr 126/2019 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 7 maja 2019 r.