Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz Stowarzyszenie Imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego zorganizowali konferencję pt. "Dopalacze i co dalej …", której patronował Poseł na Sejm RP Krzysztof Brejza.


    W programie konferencji znalazły się zagadnienia prawne związane z rozprowadzaniem dopalaczy wśród młodzieży, informacje na temat zachowań jakie powinny być podjęte, kiedy młodzież styka się z zakazanymi substancjami, tematy dotyczące profilaktyki i zapobiegania temu problemowi. Konferencję zakończyła dyskusja z licznie zgromadzoną publicznością. Prelegentami  byli: Mieczysław Oliwa - Prezes Stowarzyszenia Imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego, policjanci z Komendy Powiatowej w Inowrocławiu: asp. sztab. Izabella Drobniecka oraz asp. sztab. Jacek Piątkowski oraz Joanna Kotuniak – Wiśniewska z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
    Konferencja skierowana była głównie do młodzieży i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W sali konferencyjnej Hali Widowiskowo – Sportowej zjawiło się ponad 60 osób. Przekazana wiedza pomoże z pewnością w przyszłości lepiej radzić sobie z zagrożeniami jakie niosą dopalacze dla zdrowia  i psychiki młodych ludzi. Temat jest tak obszerny, że nie udało się poruszyć wszystkich związanych z nim kwestii, dlatego wkrótce zorganizowana zostanie kolejna konferencja związana z problemem produktów zawierających substancje psychoaktywne. Wykładom i prezentacjom towarzyszyć będzie konkurs skierowany do uczniów placówek oświatowych z naszego regionu. Rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpi podczas obchodów Imienin Inowrocławia w styczniu 2016 r. Na zwyciężców czekają atrakcyjne nagrody.
    Konferencja na temat dopalaczy, była już siódmą na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Wcześniej organizatorzy w ramach cyklu „Sport jednoczy wszystkich” poruszali takie tematy jak: „Organizacja życia sportowego w Inowrocławiu”, „Funkcjonowanie stowarzyszenia sportowego     w praktyce”, „Sport masowy, czy warto”, „Prawne instrumenty zapewniające bezpieczeństwo imprez masowych”, „Kontratyp ryzyka sportowego”, „Zakazy stadionowe”.  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz Stowarzyszenie Imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego zorganizowali też konferencje na temat: „Jak pierwszy raz założyć własną działalność gospodarczą” i „Każdy może być przedsiębiorcą”.