Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu i Stowarzyszenie Imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego raz jeszcze zapraszają na konferencję pt. "Dopalacze i co dalej ...". Patronuje jej Krzysztof Brejza - Poseł na Sejm RP. Konferencja odbędzie się 16 września br. o godzinie 17.00 w sali 227 (II piętro) Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. al. Niepodległości 4.

 

Program konferencji:

1. Zagadnienia prawne związane z rozprowadzaniem dopalaczy wśród młodzieży.

2. Alternatywne zachowania – umiejętność odmawiania.

3. Zapobieganie i profilaktyka.

4. Dyskusja i podsumowanie.

Prelegentami będą m.in.: Mieczysław Oliwa Prezes Stowarzyszenia Imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego, Sędzia Sądu Okręgowego; Wiesław Juchacz Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz psycholog z Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień i policjanci z Komendy Powiatowej w Inowrocławiu.

Konferencja skierowana jest głównie do młodzieży i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przekazana tam wiedza pomoże z pewnością w przyszłości lepiej radzić sobie z zagrożeniami jakie niosą dopalacze dla zdrowia i psychiki młodych ludzi.