W dniu 6 lipca 2014 r. o godzinie 10.00, na placu przed Halą Widowiskowo – Sportową przy alei Niepodległości 4 w Inowrocławiu odbędzie się Turniej koszykówki ulicznej 3 x 3 w cyklu Grand Prix Polski 2014 pn. Grand Prix Streetball Cup Inowrocław pod patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia.

GRAND PRIX INOWROCŁAWIA W KOSZYKÓWCE 3X3 - KOMUNIKAT

Turniej kategorii "SATELITA" prowadzony będzie w kategorii OPEN MĘŻCZYZN. Prawo gry mają wszyscy chętni urodzeni w roku 2000 i starsi po spełnieniu następujących warunków organizacyjnych:
- osobistym, indywidualnym zarejestrowaniu się na stronie www.3X3planet.com poprzez wejście na stronę www.3X3planet.com/singup, wypełnienie swoich danych i zatwierdzenie ich przyciskiem SING UP – nie dotyczy zawodników już zarejestrowanych,
- przesłaniu do Stowarzyszenia STREETBALL POLSKA zgłoszenia zespołu poprzez wykorzystanie aktywnego druku zgłoszeń na stronie www.streetballpolska.pl. W zgłoszeniu należy wypełnić wszystkie rubryki podając numer KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW dla każdego członka drużyny. W przypadku kiedy zgłaszani zawodnicy nie posiadają tej KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW w zgłoszeniu należy pozostawić wolne pole, co automatycznie stanowić będzie złożenie wniosku o wydanie KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW. Podczas weryfikacji przed turniejem każdy zawodnik nie posiadający KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW otrzyma do podpisu wniosek o jej wydanie i po zaakceptowaniu wniosku oraz dokonaniu opłaty w wysokości 10,00 złotych otrzyma KARTĘ UCZESTNIKA ZAWODÓW.
- Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną przy pomocy aktywnego druku zgłoszeń na stronie www.streetballpolska.pl. Termin zgłoszeń upływa 2 lipca br. o godzinie 21:00. Po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą przyjmowane.


W trakcie turnieju przeprowadzone zostaną konkursy otwarty w rzutach za 3 punkty, rzutach osobistych i konkurs wsadów. Zgłoszenia do konkursu można będzie dokonywać w biurze zawodów.
Nagrody:
I MIEJSCE – awans do finału BOSCH GRAND PRIX POLSKI 2014, nagroda finansowa w wysokości 1000,00 złotych i pamiątkowe statuetki dla każdego zawodnika.
II, III MIEJSCE – nagrody finansowe ufundowane przez OSiR oraz pamiątkowe statuetki dla każdego zawodnika.


Turniej ma formę otwartą dla wszystkich zespołów z terenu naszego kraju oraz zagranicy, które spełniają wymagania regulaminowe (Regulamin BOSCH GRAND PRIX POLSKI w koszykówce 3X3 dostępny na stronie www.streetballpolska.pl). Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zawodów www.osir.inowroclaw.pl. W ramach imprezy odbędą się również koncerty, które rozpoczną się  od godz. 18:00. Zagrają między innymi Małpa, Gruby Mielzky, Klemens/Tomaj, a gwiazdą tego dnia będzie pochodzący z Warszawy raper TEN TYP MES.