1. TERMIN I MIEJSCE

Turniej zostanie rozegrany w dniu 6 lipca 2014 roku, o godzinie 10:00, na parkingu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji al. Niepodległości 4.

W przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych rozgrywki zostaną przeprowadzone w hali sportowej OSiR. Początek gier o godzinie 10:00.

 1. UCZESTNICY

Turniej kategorii "SATELITA" prowadzony będzie w kategorii OPEN MĘŻCZYZN.

Prawo gry mają wszyscy chętni urodzeni w roku 2000 i starsi po spełnieniu następujących warunków organizacyjnych:

- osobistym, indywidualnym zarejestrowaniu się na stronie www.3X3planet.com poprzez wejście na stronę www.3X3planet.com/singup, wypełnienie swoich danych i zatwierdzenie ich przyciskiem SING UP - nie dotyczy zawodników już zarejestrowanych

- przesłaniu do Stowarzyszenia STREETBALL POLSKA zgłoszenia zespołu poprzez wykorzystanie aktywnego druku zgłoszeń na stronie www.streetballpolska.pl. W zgłoszeniu należy wypełnić wszystkie rubryki podając numer KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW dla każdego członka drużyny. W przypadku kiedy zgłaszani zawodnicy nie posiadają KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW w zgłoszeniu należy pozostawić wolne pole, co automatycznie stanowić będzie złożenie wniosku o wydanie KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW. Podczas weryfikacji przed turniejem każdy zawodnik nie posiadający KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW otrzyma do podpisu wniosek o jej wydanie i po zaakceptowaniu wniosku i dokonaniu opłaty w wysokości 10,00 złotych otrzyma KARTĘ.

UWAGA!!! Zawodnicy niepełnoletni muszą podczas weryfikacji dostarczyć wypełniony i podpisany druk zgody opiekunów prawnych, który stanowi załącznik do Regulaminu KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW dostępny na stronie www.streetballpolska.pl w dziale REGULAMINY.

W turnieju mają prawo udziału drużyny klubowe, szkolne, instytucjonalne lub swobodnie stowarzyszone, których wszyscy zawodnicy, dopełnią powyższych formalności. W przypadku startu drużyn klubowych lub szkolnych nie ogranicza się ilości zespołów reprezentujących dany klub lub szkołę.

Turniej ma formę otwartą dla wszystkich zespołów z terenu naszego kraju oraz zagranicy, które spełniają wymagania regulaminowe /Regulamin BOSCH GRAND PRIX POLSKI 2014 w koszykówce 3X3 dostępny na stronie www.streetballpolska.pl/.

 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną przy pomocy aktywnego druku zgłoszeń na stronie www.streetballpolska.pl. Termin zgłoszeń upływa 2 lipca br. o godzinie 21:00. Po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 1. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej w zależności od ilości zgłoszonych zespołów zostanie przeprowadzony systemem eliminacji w grupach i fazy play off do wyłonienia zwycięzców lub innym systemem, który gwarantuje każdemu zespołowi rozegranie minimum trzech spotkań w turnieju.

 1. PRZEPISY

Turniej rozgrywany będzie według przepisów gry 3x3 FIBA wersji 2014/szczegółowa treść przepisów na stronie www.streetballpolska.pl w dziale przepisy/.

 1. ZASADY KWALIFIKACJI DO TURNIEJU FINAŁOWEGO

Zespoły startujące w cyklu BOSCH GRAND PRIX POLSKI 2014
w  turnieju eliminacyjnym "SATELITA" walczą o kwalifikację do turnieju finałowego oraz punkty do klasyfikacji generalnej.

W kategorii OPEN MĘŻCZYZN z turnieju GRAND PRIX INOWROCŁAWIA zespół zajmujący 1 miejsce kwalifikuje się do turnieju finałowego a zespoły zajmujące miejsca 2 - 8 otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej według klucza: II miejsce - 10 pkt, III miejsce - 7 pkt, IV miejsce - 5 pkt, miejsca V-VIII - 3 pkt, wszyscy pozostali uczestnicy 1 pkt.

W przypadku zajęcia miejsca premiowanego awansem do turnieju finałowego przez zespół, który wcześniej wywalczył kwalifikację z tego miejsca żaden zespół nie zdobywa kwalifikacji a w puli finałowej powiększa się liczbę miejsc dla drużyn uzyskujących kwalifikację
z najlepszych miejsc w klasyfikacji generalnej BOSCH GRAND PRIX POLSKI 2014.

 1. KONKURSY

W trakcie trwania turnieju przeprowadzone zostaną trzy konkursy otwarte w rzutach za 3 punkty, w rzutach osobistych i konkurs wsadów. Zgłoszenia do konkursów można będzie dokonywać w biurze zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w konkursach.

 1. NAGRODY

KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN

- I MIEJSCE - awans do finału BOSCH GRAND PRIX POLSKI 2014, nagroda finansowa w wysokości 1000,00 złotych i pamiątkowe statuetki dla każdego zawodnika

- II i III MIEJSCE - nagrody rzeczowe dla każdego zawodnika

KONKURSY

Zwycięzcy konkursów otrzymują nagrody rzeczowe.

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE

  1. Weryfikacja uczestników, wydawanie KART UCZESTNIKÓW odbędzie się w dniu zawodów od godziny 9:00 według programu minutowego, który zostanie określony po zamknięciu listy zgłoszeń.

  2. Uczestnicy turnieju mają obowiązek gry w koszulkach – znacznikach dostarczonych przez organizatora.