Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu poszukuje 3 chętne osoby do odbycia stażu na stanowisku robotnika gospodarczego, zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu. Curricullum Vitae można składać osobiście do skrzynki podawczej OSiR mieszczącej się przy Informacji w Hali Widowiskowo – Sportowej, przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu, od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 15.00.