Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. wprowadzone zostaną ograniczenia w funkcjonowaniu naszych obiektów.
Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych w obiektach sportowych zarządzanych przez OSiR Inowrocław będzie dopuszczalna wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub dla zawodników pobierających stypendium sportowe, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej. Wszystkie wydarzenia i zajęcia odbywać się będą bez udziału publiczności.
Z Krytej Pływalni "Delfin" w dalszym ciągu korzystać będą mogli jedynie członkowie kadr narodowych polskich związków sportowych ujęci w harmonogramie pływalni.