Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) od 20 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. wprowadzone zostaną znaczące ograniczenia w funkcjonowaniu naszych obiektów.

Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych w obiektach sportowych zarządzanych przez OSiR Inowrocław będzie dopuszczalna wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub dla zawodników pobierających stypendium sportowe, lub członków kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy. Wszystkie wydarzenia i zajęcia odbywać się będą bez udziału publiczności.

Z Krytej Pływalni "Delfin" korzystać będą mogli jedynie członkowie kadr narodowych polskich związków sportowych ujęci w harmonogramie pływalni.

Artykuł: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-20-marca-w-calej-polsce-obowiazuja-rozszerzone-zasady-bezpieczenstwa

Tekst rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000051201.pdf