Informuję, że zakupione w 2014 r. lub wcześniej karnety na Krytą Pływalnię „Wodny Park” przy ul. Toruńskiej 46-48, Krytą Pływalnię „Delfin” przy ul. Wierzbińskiego 11 lub Inowrocławską Termę przy ul. Świętokrzyskiej 107, można jeszcze zrealizować do końca 2015 roku.

Jednocześnie przypominam, że po 31 grudnia 2015 r. ww. karnety tracą ważność bez możliwości zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych oraz pobranej kaucji. W terminie do 31 grudnia 2015 r. istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetów o kolejny rok w kasach krytych pływalni.