W piątek 1 maja br. o godz. 10.00 na boisku Stadionu Miejskiego III przy ulicy Rakowicza 93 odbędzie się Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn.

Członkiem zespołu biorącego udział w turnieju może być zawodnik,  który nie ukończył 15 lat (najstarszy rocznik 1994 r.). W czasie gry jednocześnie może przebywać na boisku po 6  zawodników z każdej drużyny, tzn. 5 w polu i bramkarz. Drużyna może liczyć maksymalnie 8 osób łącznie z rezerwowymi. Ilość  drużyn  uczestniczących  w  turnieju  jest ograniczona  do 12  zespołów. Listę  zawodników z telefonem kontaktowym do kapitana należy dostarczyć Sekcji Marketingu i Organizacji Imprez, al. Niepodległości 4,  pokój 221  do dnia  30 kwietnia 2009 r do .