Kryta Pływalnia „Wodny Park” przy ul. Toruńskiej 46-48 w Inowrocławiu we współpracy z NIVEA i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym od marca br. rozpoczęła realizację akcji „Już pływam z NIVEA i WOPR”.

Akcja ta ma na celu popularyzację nauki pływania oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą wśród dzieci i ich opiekunów. W ramach akcji organizowane są kursy nauki pływania, którymi objęte są dzieci nie mające możliwości uczestniczenia w tego typu kursach. Dla szesnastoosobowych grup dzieci, głównie z domów dziecka i ośrodków pomocy społecznej, w tym również z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, na pięćdziesięciu basenach w całej Polsce, organizowany jest cykl szesnastu zajęć, podczas których pod okiem instruktora WOPR uczą się pływać, poznają znaki informacyjne pojawiające się na kąpieliskach oraz zasady jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą. Obiekty i instruktorzy nauki pływania uczestniczący w akcji otrzymują do dyspozycji oraz materiały edukacyjne, natomiast najmłodsi  uczestnicy - komplet materiałów edukacyjnych.
Akcja ta potrwa aż do połowy czerwca, każdy uczestnik, który samodzielnie przepłynie dystans 25 m stylem dowolnym otrzyma plakietkę „Już pływam z NIVEA i WOPR „  oraz nagrodę w postaci maskotki (błękitną foczkę).
Każdego lata w Polsce z powodu utonięć ginie kilkadziesięcioro dzieci. Brak umiejętności pływania oraz nieznajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa to najczęstsze czynniki powodujące wypadki nad wodą. Nauka pływania i rozsądnego zachowania się w wodzie i na kąpieliskach wpływa bezpośrednio na malejące statystyki utonięć, dlatego NIVEA i WOPR sukcesywnie zwiększają liczbę dzieci objętych akcją „Już Pływam z NIVEA i WOPR”, w tym roku organizując zajęcia także po raz pierwszy w Inowrocławiu.