Wraz z początkiem wakacji Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu wprowadził promocje na korzystanie z usług Krytych Pływalni "Wodny Park" i "Delfin", a także sprzętu do tenisa stołowego mieszczącego się na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej przy al. Niepodległości 4. Udostępniane są także bezpłatnie sale sportowe przy al. Niepodległości i ul. Rakowicza.

 

W okresie wakacji letnich tj. od dnia 30 czerwca do dnia 29 sierpnia 2014 roku wprowadzone zostały ceny promocyjne, zgodnie z poniższym cennikiem:

Za usługi basenowe Krytej Pływalni „Wodny Park” w dni powszednie od poniedziałku do piątku:

Uprawnieni do korzystania

Czas, w którym uprawniony może korzystać z ceny promocyjnej

Cena za usługę

(za korzystanie z obiektów lub urządzeń za pierwszą godzinę)

1. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży

w godz. 8:00 - 10:00

3,50 zł

2.Półkolonie dla dzieci i młodzieży z miejskich placówek oświatowych

w godz. 10:00 - 12:00

bezpłatnie

3. Dzieci i młodzież za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej

w godz. 12:00 - 15:00

3,50 zł

4. Pozostałe osoby

w godz. 1200 – 1500

5,00 zł

5. Wszyscy korzystający z usług basenowych

w godz. 10:00 – 12:00 i w godz. 15:00 – 22:00

wg obowiązującego cennika

KP "Wodny Park" od 1 do 22 sierpnia br. będzie nieczynna z powodu przerwy technologicznej.

 

Za usługi basenowe Krytej Pływalni „Delfin” w dni powszednie od poniedziałku do piątku klienci zapłacą:

 

Uprawnieni do korzystania

Czas, w którym uprawniony może korzystać z ceny promocyjnej

Cena za usługę (za korzystanie z obiektów lub urządzeń za pierwszą godzinę)

1.Grupy zorganizowane

w godz. 8:00 – 10:00

3,00 zł

2. Półkolonie dla dzieci i młodzieży z miejskich placówek oświatowych

w godz. 10:00 - 12:00

bezpłatnie

3. Dzieci i młodzież za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej

w godz. 12:00 - 15:00

3,00 zł

4. Pozostałe osoby

w godz. 12:00 – 15:00

4,00 zł

5. Wszyscy korzystający z usług basenowych

w godz. 6:00 – 8:00 i w godz. 15:00 – 22:00

wg obowiązującego cennika

Kryta Pływalnia "Delfin" od 1 do 25 lipca br. będzie nieczynna z powodu przerwy technologicznej.

 

Korzystanie ze sprzętu do tenisa stołowego w Hali Widowiskowo - Sportowej w dni powszednie od poniedziałku do piątku:

Uprawnieni do korzystania

Czas, w którym uprawniony może korzystać z ceny promocyjnej

Cena za usługę

(za korzystanie z obiektów lub urządzeń za pierwszą godzinę)

1.Dzieci i młodzież za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej wraz z jednym opiekunem

w godz. 10:00 – 14:00

bezpłatnie

2. Dzieci i młodzież za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej

w godz. 8:00 – 10:00

i w godz. 14:00 - 22:00

wg obowiązującego cennika

3. Pozostałe osoby

w godz. 8:00 – 22:00

wg obowiązującego cennika

W pozostałym czasie nie objętym niniejszym zarządzeniem obowiązują ceny i opłaty wg całorocznego cennika.

Dzieci i młodzież z Miasta Inowrocławia mogą także korzystać nieodpłatnie z małej sali Hali Widowiskowo - Sportowej przy al. Niepodległości 4 oraz Hali Sportowej przy ul. Rakowicza 93 w dni powszednie na zaplanowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu zajęcia sportowo - rekreacyjne wg ustalonego harmonogramu.