Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu informuje, że od 1 kwietnia 2014 r. w budynku zaplecza socjalnego boiska bocznego Stadionu Miejskiego im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Krzymińskiego 4b czynna będzie minisiłownia.

Będą z niej korzystać głównie kluby i stowarzyszenia lekkoatletyczne oraz piłkarskie w godzinach 16.00 - 20.00. Minisiłownia pozwoli urozmaicić i wzbogacić treningi sportowcom korzystający z obiektów OSiR. Zawodnicy będą tam mogli ćwiczyć mięśnie różnych partii ciała. Skorzystają na tym zwłaszcza lekkoatleci, którzy z uwagi na warunki atmosferyczne w okresie zimowym, mają ograniczone możliwości trenowania na otwartych obiektach. Kluby i stowarzyszenia będą korzystać z minisiłowni zgodnie z obowiązującym harmonogramem na dany sezon sportowy, zatwierdzonym przez OSiR.