Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu uruchomił kolejne stanowisko pracy zatrudniając osobę niepełnosprawną w ramach dotacji z PCPR. Jest to stanowisko operatora urządzeń audiowizualnych, elektronicznych monitorów ekranowych. Nowy pracownik zajmuje się monitoringiem na terenie Kortów Tenisowych przy ul. Przy Stawku 1. Dotacja na stworzenie nowego stanowiska wyniosła 25 tysięcy złotych. Na podobnych warunkach pracę znalazły osoby niepełnosprawne w poprzednich latach. W 2012 roku takie stanowisko utworzono na terenie Zespołu Obiektów Sportowych  nr 2 przy ul. Orłowskiej 48, a w 2011 roku na terenie Zespołu Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93.