Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do skorzystania z oferty przygotowanej dla mieszkańców Inowrocławia. We wtorki i czwartki będzie można wziąć udział w nauce jazdy na łyżwach w promocyjnej cenie 8 zł za godz. ( 1,5 zł wejście na taflę lodowiska, 6,5 zł nauka ). Zajęcia będą odbywały się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów na lodowisku LODOLANDIA przy Wodnym Parku w Inowrocławiu, w godzinach od 16.00 do 17.00.
Warunki uczestnictwa:

- propozycja adresowana jest do osób powyżej 7 roku  życia,
- zajęcia prowadzone będą w grupach po 10 osób,
- dopuszczone do zajęć będą wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku medycznych przeciwwskazań lub które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych,
- zapisy przyjmowane są w obiekcie Wodny Park przy ulicy Toruńskiej 46-48 w Inowrocławiu lub pod nr telefonu: 052 355 53 62, 355 53 76.
Przyjdź a my jeszcze w tym sezonie nauczymy Ciebie jeździć na łyżwach. Gorąco zapraszamy!