Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu dołączył do prestiżowego grona instytucji, samorządów i firm mogących poszczycić się rzetelnością, solidnością i wysoką jakością oferowanych usług otrzymując certyfikat Euro Renoma, przyznawany przez Europejski Rejestr Renomowanych.


Certyfikat jest nie tylko wyróżnieniem, ale także potwierdzeniem wiarygodności, uczciwości i przejrzystości działania. Wzbudza zaufanie wśród partnerów biznesowych, ułatwia wygrywanie konkursów i przetargów oraz zapewnia dodatkowe punkty przy ocenie wniosków o dofinansowania z Unii Europejskiej.
Do programu zapraszane są instytucje i przedsiębiorstwa, które prowadząc działalność publiczną i biznesową, kierują się wymogami etyki, transparentności oraz uczciwości płatniczej.
Uczestnicy programu mogą posługiwać się Certyfikatem Europejskiego Rejestru Renomowanych, czyli najbardziej aktualną informacją o rzetelności, solidności i wiarygodności instytucji czy firmy. Certyfikat Euro Renoma jest na bieżąco, całodobowo aktualizowany, co służy ciągłej weryfikacji jakości i wiarygodności danego podmiotu.