Informuję, że zmianie uległ adres internetowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. Relacje i zdjęcia z wydarzeń, które miały miejsce w obiektach OSiR- u, ofertę poszczególnych obiektów, aktualny cennik itp. znaleźć można teraz pod adresem www.osir.inowroclaw.pl.
Z dniem 1 grudnia br. ulegną też zmianie adresy e-mailowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. Oto nowe adresy:
Sekretariat:
Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez:
Hala Widowiskowo – Sportowa:
Kryta Pływalnia „Wodny Park”:
Kryta Pływalnia „Delfin”:
Zespół Obiektów Sportowych nr 2:
Zespół Obiektów Sportowych nr 3: