Od dnia 16 października 2012 r. zmieniają się godziny funkcjonowania Placu Zabaw "Miś" znajdującego się przy ul. Błażka. Obiekt ten będzie udostępniony od godz. 10.00 do godz. 17.00.

Coraz szybciej zapadające ciemności sprawiają, że korzystanie z urządzeń placu zabaw  w późniejszych godzinach nie jest możliwe.