Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, informuje o zmianach funkcjonowania Centrum Pomocy Organizacjom Pozarządowym. Od poniedziałku 3 września 2012 r. CPOP funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00.