Prezydent Miasta Inowrocławia wydał Zarządzenie w sprawie wprowadzenia promocyjnych cen podczas korzystania z inowrocławskich basenów w okresie wakacji w terminie od 2 lipca do 31 sierpnia br. Przedstawiona oferta jest atrakcyjna dla dzieci i młodzieży jak i również  dla osób dorosłych. Promocją objęte zostały dwie inowrocławskie Kryte Pływalnie tj. „Wodny Park” oraz „Delfin”, a szczegóły promocji przedstawiają się następująco:
Kryta Pływalnia „Wodny Park”:

  • grupy zorganizowane (półkolonie) będące jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w godzinach od 10.00 do 11.00 – bezpłatnie,
  • dzieci i młodzież za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej w godzinach od 11.00 do 15.00 – w cenie 3,00 zł,
  • pozostałe osoby w godzinach od 11.00 do 15.00 – w cenie 5,00 zł,
  • w pozostałych godzinach wszystkich korzystających z usług basenowych obowiązuje obecny cennik tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 10.00 bilet normalny w cenie 4,50 zł a ulgowy w cenie 3,00 zł, a w godzinach od 15.00 do 22.00 bilet normalny w cenie 9,00 zł, i ulgowy w cenie 6,00 zł, natomiast w soboty, niedziele i święta bilet normalny w cenie 10,00 zł i ulgowy w cenie 7,00 zł.

Obiekt czynny w godzinach od 6.00 do 22.00.

Kryta Pływalnia „Delfin”:

  • wszyscy korzystający z usług basenowych w godzinach od 6.00 do 10.00 stosuje się 50 % ceny biletu tj. 3,50 zł bilet normalny oraz 2,50 zł bilet ulgowy,
  • grupy zorganizowane (półkolonie) będące jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w godzinach od 10.00 do 11.00 – bezpłatne,
  • dzieci i młodzież za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej w godzinach od 11.00 do 15.00 – w cenie 2,00 zł,
  • pozostałe osoby w godzinach od 11.00 do 15.00 – w cenie 4,00 zł,
  • wszyscy korzystający z usług basenowych w godz. 15.00 do 22.00 zgodnie z obecnie obowiązującym cennikiem tj. bilet normalny w cenie 7,00 zł oraz ulgowy w cenie  5,00 zł.

Obiekt czynny w godzinach od 6.00 do 22.00.
Cena za usługę dotyczy pierwszej godziny korzystania, każda następna wg obecnie obowiązującego cennika.