Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu informuje, że w najbliższą środę 18 kwietnia br. o godz. 18.30 w sali 227 Hali Widowiskowo - Sportowej odbędzie się spotkanie podsumowujące szkolenie na sędziego lekkiej atletyki. Zapraszamy na nie wszystkie osoby, które zdały egzamin. Kurs odbył się w dwóch terminach. Pierwszy etap szkolenia przeprowadzony został 17 i 18 marca br. w obiekcie Hali Widowiskowo – Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu i obejmował łącznie 8 – godzinne zajęcia teoretyczne. Zajęcia prowadzili przedstawiciele Wojewódzkiego Kolegium Lekkiej Atletyki. Uczestnicy kursu poznali m.in.: rozmieszczenie urządzeń lekkoatletycznych na Stadionie im. Inowrocławskich Olimpijczyków w Inowrocławiu i specyfikę sędziowania podczas zawodów w konkurencjach biegowych, rzutach i skokach. Drugi etap szkolenia odbył się 24 i 25 marca br. W tym terminie przeprowadzono szkolenie praktyczne zakończone egzaminem. Bezpłatny kurs na sędziego lekkiej atletyki zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz Kujawsko – Pomorski Związek Lekkiej Atletyki. Zdobycie uprawnień sędziowskich umożliwi w przyszłości m.in. pracę przy obsłudze imprez lekkoatletycznych. Pierwsza okazja do sprawdzenia nabytej podczas kursu wiedzy będzie miała miejsce już 19 kwietnia br. podczas zawodów  z okazji otwarcia sezonu lekkoatletycznego na Stadionie im. Inowrocławskich Olimpijczyków w Inowrocławiu.