KOMUNIKAT

o ogłoszeniu aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż

zbędnego składnika majątkowego

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław

OGŁASZA

drugą aukcję, której przedmiotem jest sprzedaż

  • opraw metalohalogenowych 400 W ARENA w ilości 71 szt.,
  • żarówek OSRAM 400 W w ilości 42 szt.

Sprzedaży dokonuje się w formie aukcji zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 64/2021 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu w sprawie zasad i trybu gospodarowania w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego, nabytymi w drodze sprzedaży lub darowizny.

I przedmiot aukcji:

oprawy metalohalogenowe 400 W ARENA w ilości 71 szt.

Cena wywoławcza wynosi 230,00 zł brutto za 1 szt.

II przedmiot aukcji:

żarówki OSRAM 400 W w ilości 42 szt.

Cena wywoławcza wynosi 33,00 zł brutto za 1 szt.

Aukcja odbędzie się 16.11.2023 r. o godzinie 11.00 w Hali Widowiskowo – Sportowej w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław.

Szczegółowych informacji o stanie technicznym udziela Kierownik Hali Widowiskowo – Sportowej Pani Monika Brandt-Bartoszak – nr telefonu: (52) 355 53 60.

Przedmiot aukcji można oglądać w Hali Widowiskowo – Sportowej w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Hali Widowiskowo – Sportowej w Inowrocławiu.