KOMUNIKAT

o ogłoszeniu III aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż

zbędnego składnika majątkowego

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław

OGŁASZA

drugą aukcję, której przedmiotem jest sprzedaż:

kuli lustrzanej o średnicy 150 cm z silnikiem - 1 szt.

 

Sprzedaży dokonuje się w formie aukcji zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 64/2021 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu w sprawie zasad i trybu gospodarowania w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego, nabytymi w drodze sprzedaży lub darowizny.

Przedmiot aukcji:

kula lustrzana o średnicy 150 cm z silnikiem w ilości 1 szt.

Cena wywoławcza wynosi 4 900,00 zł brutto.

Aukcja odbędzie się 16.01.2024 r. o godzinie 11.00 w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu przy ul. D. Rakowicza 93, 88-100 Inowrocław.

Szczegółowych informacji o stanie technicznym udziela Kierownik Sekcji Techniczno - Transportowej – Pan Jan Dunaj – nr telefonu: (52) 355 53 61 lub kom.: 600 076 689.

Przedmiot aukcji można oglądać na terenie Zespołu Obiektów Sportowych nr 3 Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. D. Rakowicza 93, 88-100 Inowrocław, po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownikiem obiektu Panem Pawłem Poliwką – nr telefonu (52) 355 53 68 lub kom.: 604 421 677.