KOMUNIKAT

o ogłoszeniu aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż
zbędnego składnika majątkowego

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław

OGŁASZA
pierwszą aukcję, której przedmiotem jest sprzedaż:
kuli lustrzanej o średnicy 150 cm z silnikiem - 1 szt.
Sprzedaży dokonuje się w formie aukcji zgodnie z
ZARZĄDZENIEM NR 64/2021 PREZYDENTA
MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
w sprawie zasad i trybu gospodarowania w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu zbędnymi
i zużytymi składnikami majątku ruchomego, nabytymi w drodze sprzedaży lub darowizny.
Przedmiot aukcji:
kula lustrzana o średnicy 150 cm
z silnikiem
w ilości 1 szt.
Cena wywoławcza wynosi
19 500,00 zł
brutto
.
Aukcja odbędzie się
6.11.2023 r.
o godzinie
11.00
w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu przy ul. D. Rakowicza 93, 88-100 Inowrocław.
Szczegółowych informacji o stanie technicznym udziela Kierownik Sekcji Techniczno -
Transportowej – Pan Jan Dunaj – nr telefonu: (52) 355 53 61 lub kom.: 600 076 689.
Przedmiot aukcji można oglądać na terenie Zespołu Obiektów Sportowych nr 3 Ośrodka Sportu
i Rekreacji, ul. D. Rakowicza 93, 88-100 Inowrocław, po uprzednim uzgodnieniu terminu
z kierownikiem obiektu Panem Pawłem Poliwką – nr telefonu (52) 355 53 68 lub kom.: 604 421 677.